طبقه بندی نشده

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
ASFL1-50.000MHZ-LR-T

ASFL1-50.000MHZ-LR-T

Abracon

OSC XO 50.000MHZ

در انبار: ۱۴۱٬۷۲۳

$0.70560

ASFLMPLV-212.500MHZ-LR-T

ASFLMPLV-212.500MHZ-LR-T

Abracon

OSC MEMS 212.50MHZ LVDS SMD

در انبار: ۵۶٬۴۴۴

$1.94880

APAE1590R1340AKDB2-T

APAE1590R1340AKDB2-T

Abracon

GPS GLONASS PATCH 1575.42MHZ

در انبار: ۸۳٬۸۸۸

$1.31126

MTH102027AH-16.000MHZ-T

MTH102027AH-16.000MHZ-T

Abracon

OSC 1.8VDC 16MHZ 5X3.2MM SMD

در انبار: ۱۴۱٬۲۴۲

$0.70800

MDF100HH-48.000MHZ

MDF100HH-48.000MHZ

Abracon

OSCILLATOR SMD

در انبار: ۱٬۲۳۹

$0.00000

AIUR-02H-820J

AIUR-02H-820J

Abracon

FIXED INDUCTOR TH

در انبار: ۱٬۹۴۶

$0.00000

MIM100H55H-31.400MHZ

MIM100H55H-31.400MHZ

Abracon

OSCILLATOR HCMOS 5X7MM SMD

در انبار: ۲٬۳۰۹

$0.00000

MQI3050CH-4.096MHZ

MQI3050CH-4.096MHZ

Abracon

OSCILLATOR CMOS 5X7MM SMD

در انبار: ۲٬۳۸۲

$0.00000

AIUR-02H-471J

AIUR-02H-471J

Abracon

FIXED INDUCTOR TH

در انبار: ۳٬۰۹۳

$0.00000

AIUR-02H-181J

AIUR-02H-181J

Abracon

FIXED INDUCTOR TH

در انبار: ۳٬۲۳۶

$0.00000

MDF3100H48H-48.000MHZ

MDF3100H48H-48.000MHZ

Abracon

OSCILLATOR SMD

در انبار: ۴٬۹۸۳

$0.00000

AIUR-02H-180J

AIUR-02H-180J

Abracon

FIXED INDUCTOR TH

در انبار: ۵٬۴۲۲

$0.00000

MDF100H48H-7.3728MHZ

MDF100H48H-7.3728MHZ

Abracon

OSCILLATOR SMD

در انبار: ۵٬۷۸۵

$0.00000

MT3025H48AH-125.000MHZ

MT3025H48AH-125.000MHZ

Abracon

OSCILLATOR 125.000MHZ

در انبار: ۵٬۹۷۵

$0.00000

AIUR-02H-470J

AIUR-02H-470J

Abracon

FIXED INDUCTOR TH

در انبار: ۷٬۰۷۴

$0.00000

AIUR-02H-681J

AIUR-02H-681J

Abracon

FIXED INDUCTOR TH

در انبار: ۸٬۱۰۷

$0.00000

AIUR-02H-331J

AIUR-02H-331J

Abracon

FIXED INDUCTOR TH

در انبار: ۸٬۶۰۷

$0.00000

AIUR-02H-271J

AIUR-02H-271J

Abracon

FIXED INDUCTOR TH

در انبار: ۱٬۳۸۷

$0.00000

MD3050H27H-25.000MHZ

MD3050H27H-25.000MHZ

Abracon

OSCILLATOR SMD

در انبار: ۱٬۴۴۰

$0.00000

MQI3050C48H-50.000MHZ-T

MQI3050C48H-50.000MHZ-T

Abracon

OSCILLATOR CMOS 5X7MM SMD

در انبار: ۲٬۳۳۵

$0.00000

Top