اکتساب داده (daq)

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
M-6026U-32

M-6026U-32

ICP DAS USA Inc.

RS-485 REMOTE I/O BOARD: 16 CHAN

در انبار: ۱۷۵

$799.00000

M-6018-16

M-6018-16

ICP DAS USA Inc.

RS-485 REMOTE I/O BOARD: 16 CHAN

در انبار: ۲۶۱

$459.00000

2680A-APSW/U

2680A-APSW/U

Fluke Electronics

FLUKE DAQ WITH OPC UPGRADE

در انبار: ۲۶۱

$459.00000

2638A/05 120

2638A/05 120

Fluke Electronics

22 CHANNEL HYDRA SERIES III DATA

در انبار: ۳۷

$2924.02000

2638A/05/C 120

2638A/05/C 120

Fluke Electronics

22 CHANNEL HYDRA SERIES III DATA

در انبار: ۳۸

$3096.02000

Top